duma.edu.pl

Szkolenia terapeutyczne

Kursy organizowane przez Ośrodek Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych, pozwalają psychologom, pedagogom lub pracownikom placówek opieki społecznej, poszerzać wiedzę z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi fizycznie czy intelektualnie. Profesjonalnie przeprowadzanie szkolenia terapeutyczne gwarantują poznanie nowoczesnych metod treningu, gwarantujących budowę pozytywnych relacji z podopiecznymi. Tylko w ten sposób można precyzyjnie wyeliminować ewentualne problemy emocjonalne lub nadmierne pokłady agresji. Zapraszamy!


Strefa Dobrych Emocji
- -
60-000 Poznań
tel. 508 475 965

23 wpis

22 wpis

19 wpis

13 wpis

22 wpis

14 wpis

17 wpis

8 wpis

19 wpis

7 wpis