duma.edu.pl

Stała obsługa BHP firm

Agencja Usługowa KODEX z Radomia oprócz szkoleń zajmuje się również kompleksową obsługą zakładów pracy, bez względu na ich wielkość oraz branżę, w której działają. Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek stworzenia służby BHP. W tym celu wielu właścicieli firm musiałoby stworzyć nowe miejsca pracy. Podpisanie umowy z naszą firmą, na mocy której będziemy świadczyć usługę stałego nadzoru to rozwiązanie, dzięki któremu zakłady pracy mają zapewnioną bieżącą obsługę w zakresie BHP i PPOŻ, a przy tym oszczędzają pieniądze, gdyż nie muszą tworzyć nowego etatu. W ramach oferowanego serwisu wspieramy klientów w dbaniu o bezpieczeństwo firmy. Przejmujemy obowiązek śledzenia przepisów i wdrażania zmian w zakładzie, tak aby wszelkie wymogi były spełnione. KODEX z Radomia to gwarancja solidnej obsługi.Agencja usługowa KODEX
Krukowskiego 1
26-600 Radom
tel. 048 331-12-1

23 wpis

22 wpis

19 wpis

13 wpis

22 wpis

14 wpis

17 wpis

8 wpis

19 wpis

7 wpis