duma.edu.pl

Im prościej, tym lepiej

Formy artystyczne o dużej dozie ekspresji i nagromadzenia szczegółów są dość trudne realizacyjnie,

by nie powiedzieć ryzykowne. Zdecydowania częściej preferowane są kierunki, stawiające na

oszczędność. Oczywiście tendencje z obszaru sztuk plastycznych szybko przenikają na teren sztuki

użytkowej. Najlepszym przykładem niech będzie projektowanie wnętrz o rozmaitym przeznaczeniu.

Proste jest ładne. Reguła ta odnosi się także do współczesnego oświetlenia wnętrz. Chcąc zbudować

minimalistyczny klimat światłem, projektanci sięgają po lampy Brokis Shadow, oferowane przez

serwis Akademia Architektury.Akademia Architektury
Łąkowa 11
90-562 Łódź
tel. 42 6349386

23 wpis

22 wpis

19 wpis

13 wpis

22 wpis

14 wpis

17 wpis

8 wpis

19 wpis

7 wpis